Bendivan Yöresel Ürünleri olarak adını aldığımız Bendivan Köyü, Kars'ın Susuz ilçesine bağlı yaklaşık 500 yıllık tarihe sahip kadim bir köydür. Bu kadim köy yaklaşık 500 yıl önce Türkistan bölgesinden Kafkasya'ya oradan da Kars'a gelen türk aileler tarafından kurulmuştur. Anlamı eski türkçede (Bendivani) benim divanım, benim oturma yerim anlamına gelmektedir. 

Köyümüzün bir diğer özelliği ise özellikle bal üretimi hususunda endemik bitki türlerine fazlaca sahip olmasıdır.

Aynı zamanda Kafkasya'nın incisi Kars şehrimizin büyük bir bölümü çayır ve meralarla kaplıdır. Türkiye'nin en yüksek ormanları Kars şehrimizdedir. Kış bitip de kar yerden kalkınca yeşilliklerle güzelleşir. Şehrimiz önemli plato ve dağ çayırlarına ev sahipliği yapmaktadır. Burada 1200'den fazla bitki doğal olarak yetişmektedir. Bu bitkilerden 100 adedi, dünyada başka hiçbir yerde yetişmeyen nadir bitkilerdir.

Kars'ta toprak ve su kirliliği yok denecek kadar azdır çünkü sanayi gelişmemiştir. Kars'ın 2300 rakım sahalarında 300 çeşit bitkilerden, 30'u şifa kaynağı ve tıbbi bitkidir. Bu bitkilerin kökleri de şifalıdır. Süt ürünlerimizi bu ortamda beslenen ineklerin sütlerinden elde ediyoruz ve yine bu sahada yetişen çiçeklerden bal üretiyoruz.

Suni ve kimyasal hayatın salgıladığı zehirleri ancak doğal ve şifalı bitkileri yiyerek atabiliriz. Ürünlerimiz tamamen doğal ve tabidir. Bolluk, bereket, huzur, afiyet ve sıhhati işlerinizin tamamında; bilgi, beceri ve başarıyı samimiyetle doğru olarak bulabiliriz.

Muhabbetle kalın...